Chính sách Thanh Toán

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Hiện tại TOPBEST áp dụng hình thức thanh toán Giao hàng thu hộ (COD). Khách hàng sẽ thanh toán cho nhân viên CPN khi nhận được hàng.